Genshin Impact

TH/THB
เล่นเกมให้สนุกยิ่งขึ้น ด้วยการซื้อ Genesis Crystals สำหรับเกม Genshin Impact ในราคาที่ถูกที่สุด เฉพาะบน JollyMax เท่านั้น!
เพียงป้อน User ID ผู้ใช้ของคุณ แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ของคุณ จากนั้น ให้เลือกจำนวนของ Genesis Crystals ที่คุณต้องการซื้อแล้วดำเนินการชำระเงินให้เสร็จ Genesis Crystals จะถูกเพิ่มเข้าในบัญชีของคุณทันที
เรามีตัวเลือกการชำระเงินทางออนไลน์ให้คุณเลือกใช้ได้หลายวิธี คุณจึงสามารถชำระเงินได้อย่างง่ายดายและในทันที
นอกจากนี้ เรายังจะเปิดตัวข้อเสนอพิเศษและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอื่นๆ เพิ่มอีกด้วย กรุณาคอยติดตามบน JollyMax!
เล่นเกมให้สนุกยิ่งขึ้น ด้วยการซื้อ Genesis Crystals สำหรับเกม Genshin Impact ในราคาที่ถูกที่สุด เฉพาะบน JollyMax เท่านั้น!
เพียงป้อน User ID ผู้ใช้ของคุณ แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ของคุณ จากนั้น ให้เลือกจำนวนของ Genesis Crystals ที่คุณต้องการซื้อแล้วดำเนินการชำระเงินให้เสร็จ Genesis Crystals จะถูกเพิ่มเข้าในบัญชีของคุณทันที
เรามีตัวเลือกการชำระเงินทางออนไลน์ให้คุณเลือกใช้ได้หลายวิธี คุณจึงสามารถชำระเงินได้อย่างง่ายดายและในทันที
นอกจากนี้ เรายังจะเปิดตัวข้อเสนอพิเศษและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอื่นๆ เพิ่มอีกด้วย กรุณาคอยติดตามบน JollyMax!
1 . Select the Products
Blessing of the W-Moon
30% OFF
60 Genesis Crystals
20% OFF
300+30 Genesis Crystals
35% OFF
980+110 Genesis Crystals
30% OFF
1980+260 Genesis Crystals
30% OFF
3280+600 Genesis Crystals
40% OFF
6480+1600 Genesis Crystal
30% OFF
2 . Payment Method
Login for more discount