สั่งซื้อตอนนี้!
Free Fire
Free Fire
เติมเงิน
Free Fire
Super Sus
Super Sus
เติมเงิน
Super Sus
AIS
AIS
เติมเงิน
AIS
DTAC
DTAC
เติมเงิน
RoV : Mobile MOBA
RoV : Mobile MOBA
เติมเงิน
RoV : Mobile MOBA
เติมเงิน

I. ระยะเวลาแคมเปญ
ตั้งแต่ 0:00:00 น. 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 23:59:59 11 พฤศจิกายน 2565 (เวลาท้องถิ่น)

II. ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ในช่วงระยะเวลาของแคมเปญ สำหรับการทำธุรกรรมครั้งเดียว ผู้ใช้ใหม่ที่ใช้ True Money เพื่อชำระเงินสามารถรับส่วนลด 20% (สูงสุด 40 บาท)
2. โควต้าที่จำกัดคือ 100 ธุรกรรมที่มีสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ใหม่ต่อวัน โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะในขณะที่โควต้ายังคงมีอยู่และตามลำดับก่อนหลัง
3. การใช้ส่วนลดนั้นจะแสดงอยู่ในข้อมูลที่แสดงในหน้าการชำระเงินหรือไม่ หากมีการละเมิดข้อกำหนด กิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือการละเมิดที่ตรวจพบ E-wallet ร่วมกับผู้ค้าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคุณสมบัติสำหรับส่วนลด ยกเลิกธุรกรรมที่ได้รับผลกระทบ และขอคืนส่วนลดที่ใช้จากผู้ใช้
4. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ส่วนลดจะไม่ถูกใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์ ส่วนลด หรือบัตรส่งเสริมการขายอื่นๆ พร้อมกัน และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเพื่อผลประโยชน์อื่นได้
5. การอ้างอิงทั้งหมดในที่นี้เป็นสกุลเงินที่ระบุไว้ข้างต้น และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะได้รับจากหน่วยงานความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) การใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและส่วนลดที่เกิดขึ้นจริงจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสุดท้ายที่แสดงในบันทึกธุรกรรมที่แสดงบนใบเสร็จ E-wallet
6. ในกรณีขอคืนเงินหรือคืนสินค้าที่ซื้อ จะคืนเฉพาะจำนวนเงินที่ชำระตามจริงในสกุลเงินที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น (ไม่รวมส่วนลดที่ใช้บังคับ) และส่วนลดที่ได้รับจะไม่สามารถใช้ได้อีก
7. ส่วนลดจะถูกนำไปใช้ตามและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของผู้ค้าและ E-wallet E-wallet ร่วมกับผู้ค้าขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นและข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ E-wallet ร่วมกับผู้ค้าจะใช้ดุลยพินิจขั้นสุดท้าย
8. สำหรับปัญหาการชำระเงินหรือข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อสายบริการลูกค้า E-wallet ของคุณหรือเปิดแอพ E-wallet และใช้ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อเพิ่มตั๋วบริการ
9. ภาษาที่ใช้ควบคุมสำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ หากมีการแปลข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าเสมอ

เติมเงินตอนนี้เลย
แชร์ให้เพื่อนเห็น